14/12/2015 | 0

TT Obama ca ngợi thành công của các cuộc không kích

TT Obama ca ngợi thành công của các cuộc không kích

Arlington, Virginia. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo đã mất nhiều vùng lãnh thổ mà họ từng kiểm soát tại Iraq và Syria, nhưng tiến bộ trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân cần phải đạt được nhanh hơn.

Tại cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài, ông Obama cho biết cuộc chiến vẫn khó khăn. Phiến quân lẩn trốn cả tại các khu vực đô thị, dùng thường dân làm lá chắn sống. Do đó Hoa Kỳ cần phải thông minh, nhắm mục tiêu vào phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo một cách chính xác. Theo tổng thống, ông đã trao nhiệm vụ cho Bộ Trưởng Quốc Phòng tới Trung Đông để bảo đảm sự đóng góp quân sự hơn nữa cho liên minh chống nhóm phiến quân. Tổng thống liệt kê những thủ lãnh quan trọng đã bị tiêu diệt và hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để làm tổ chức tan rã.

Ông Obama cho biết các cuộc không kích đã đạt được một số thành công. Nhóm Quốc Gia Hồi Giáo đã mất 40% các khu vực mà họ từng kiểm soát tại Iraq. (Nguyên Trân)