26/06/2015 | 3

TT Obama ca ngợi phán quyết Tối Cao Pháp Viện

TT Obama ca ngợi phán quyết Tối Cao Pháp Viện

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama ca ngợi phán quyết cột mốc của Tối Cao Pháp Viện, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn 50 tiểu bang, là một thắng lợi đối với nước Mỹ.

Phát biểu từ Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Sáu, tổng thống tuyên bố quyết định cho thấy thay đổi thực sự là có thể. Người dân Hoa Kỳ tin rằng mọi đứa trẻ có quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ông Obama lập luận rằng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện chấm dứt quan niệm người đồng tính là các công dân hạng hai. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một cột mốc mới của phong trào quyền đồng tính trong những năm gần đây.

Năm 2010, Tổng Thống Obama đã ký thành luật, cho phép người đồng tính tự do phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Năm 2013, tòa án tối cao phán quyết một đạo luật năm 1996, tuyên bố mục đích của các phúc lợi liên bang cho hôn nhân được xác định giữa một người đàn ông và một phụ nữ. (Nguyên Trân)