06/12/2014 | 0

TT Obama ca ngợi những tin tức tích cực về thị trường vệc làm

TT Obama ca ngợi những tin tức tích cực về thị trường vệc làm

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh những tin tốt lành trong bản phúc trình việc làm mà bộ Lao Động vừa công bố hôm Thứ Sáu.

Theo đó, các doanh nghiệp mướn thêm 314,000 nhân viên trong tháng trước, giúp cho tháng 11 trở thành tháng thứ 10 liên tục lãnh vực tư nhân tạo thêm ít nhất là 200,000 việc làm mới. Ngay cả khi còn một tháng nữa mới hết năm, năm 2014 là một năm tạo việc làm tốt nhất kể từ những năm 1990. Con số trên đưa tổng số việc làm mà lãnh vực tư nhân tạo ra tới 10.9 triệu trong vòng 59 tháng liên tục, giao đoạn dài nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dù bằng chứng hữu hình của tiến bộ đạt được là thực tế, Hoa Kỳ luôn phải làm nhiều hơn nữa. Quốc Hội cần phải thông qua ngân sách và giữ chính phủ khỏi phải đóng cửa trong mùa Giáng Sanh. Mọi người có cơ hội hợp tác để hỗ trợ sự tiếp tục tăng trưởng của những việc làm có lương cao bằng cách đầu tư vào hạ tầng cơ sở, cải tổ luật thuế doanh nghiệp, mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ, cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống di trú và tăng lương tối thiểu. (Nguyên Trân)