25/03/2015 | 0

TT Obama ca ngợi luật y tế Obamacare

TT Obama ca ngợi luật y tế Obamacare

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama mừng 5 năm thành công của chính sách trong nước điển hình của mình, đó là thông qua Luật Chăm Sóc Y Tế Với Giá Phải Chăng, thường được gọi là Obamacae.

Ông tuyên bố cải tổ y tế của mình là một thành công, giúp cho bảo hiểm y tế có giá phải chăng hơn và hiệu quả hơn cho tất cả mọi người. Hơn 11.4 triệu người dân Hoa Kỳ đã có bảo hiểm y tế theo qui định của đạo luật, theo đó mọi người không có bảo hiểm ở sở làm phải mua bảo hiểm y tế trong các thị trường bảo hiểm do tiểu bang điều hành, được liên bang trợ cấp, nếu không tuân thủ sẽ bị phạt tài chánh. Nhiều thành viên bảo thủ của đảng Cộng Hòa đã chế nhạo đạo luật. Một số thành viên của đảng Cộng Hòa đã đưa việc bãi bỏ đạo luật Obamacare thành trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử chống lại các đối thủ thuộc đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố điểm mấu chốt của đạo luật Obamacare là để phục vụ người dân Hoa Kỳ, tiết kiệm tiền cho các gia đình và các doanh nghiệp. Đạo luật này cũng cứu mạng sống có tác động tới tất cả mọi người. Chương trình Obamacare đang hoạt động có hiệu quả, bất chấp vô số nỗ lực bãi bỏ, phá hoại, không tài trợ và nói xấu đạo luật này. (Nguyên Trân)