16/02/2016 | 0

TT Obama bắt đầu công việc lựa chọn thẩm phán thay thế Tối Cao Pháp Viện

TT Obama bắt đầu công việc lựa chọn thẩm phán thay thế Tối Cao Pháp Viện

Rancho Mirage, California. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama đã có các buổi thảo luận sơ bộ với nhóm của mình về người đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, trong khi cáo buộc đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện kéo dài thời gian khi tuyên bố họ sẽ không xác nhận người ông lựa chọn.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Eric Schultz nói với các phóng viên rằng các viên chức chính phủ bắt đầu nói chuyện với các văn phòng Thượng Viện về quá trình, được coi là trận chiến giữa đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong năm bầu cử tổng thống. Đảng Cộng Hòa, kiểm soát Thượng Viện, cho rằng ông Obama không nên đề cử người thay thế thẩm phán bảo thủ Antonin Scalia mà để cho tổng thống tiếp theo quyết định.

Trong khi đó, đảng Dân Chủ thì tuyên bố tổng thống có trách nhiệm và quyền lựa chọn người thay thế. Người dân Hoa Kỳ sẽ chọn tổng thống mới trong các cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Ông Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng Giêng năm 2017.

Thẩm phán Scalia qua đời vào Thứ Bảy vừa qua, cân bằng tỷ lệ 4-4 giữa phe bảo thủ và cấp tiến trong Tối Cao Pháp Viện, khi tòa án tối cao phải đưa ra quyết định trong các vụ án lớn về phá thai, quyền bỏ phiếu và di trú. Ngày càng nhiều thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ không ủng hộ người được ông Obama đề cử, bao gồm hàng chục người sẽ tái tranh cử vào tháng 11.

Hôm Thứ Hai, Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey của tiểu bang Pennsylvania và Rob Portman của tiểu bang Ohio tuyến bố phản đối. Cả hai đều tái tranh cử trong năm nay. (Nguyên Trân)