05/08/2015 | 0

TT OBAMA bảo vệ thỏa thuận nguyên tử

TT OBAMA bảo vệ thỏa thuận nguyên tử

Washington, DC. (Reuters) – Bảo vệ thỏa thuận nguyên tử với Iran trước những lời chỉ trích, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố Iran sẽ bị phát giác nếu tìm cách lừa dối và chế tạo vũ khí nguyên tử.

Những người phản đối thỏa thuận đã nêu lên mối quan ngại rằng các nhà thanh tra quốc tế không có quyền tự do tiếp cận các cơ sở nguyên tử tại Iran theo thỏa thuận. Tuy nhiên, trong bài diễn văn tại Trường Đại Học Hoa Kỳ, ông Obama nói các biện pháp chế tài đơn phương mà các nhà phê bình đề nghị sẽ tác động xấu tới nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo ông Obama, Iran sẽ có nhiều khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử hơn nếu thỏa thuận bị ngăn chặn và một giải pháp quân sự sẽ chỉ đẩy sự phát triển nguyên tử của nước này đi vào bí mật hơn nữa. Các nhà phản đối cho rằng thỏa thuận không đủ để bảo đảm Iran không bao giờ có thể phát triển vũ khí nguyên tử. Họ lập luận rằng dỡ bỏ các biện pháp chế tài đối với Iran chỉ tạo thêm cho Tehran sức mạnh để làm như vậy.

Ông Obama cho rằng nhiều lời chỉ trích, phần lớn từ các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội, có thể mang tính chất đảng phái và lan truyền nỗi sợ hãi sai lầm về thỏa thuận, mà các nhà lập pháp dự trù sẽ biểu quyết vào tháng tới. (Nguyên Trân)