22/11/2014 | 2

TT Obama bảo vệ kế hoạch di trú

TT Obama bảo vệ kế hoạch di trú

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama bảo vệ quyết định bỏ qua Quốc Hội và tự mình sửa đổi chính sách di trú Hoa Kỳ.

Ông Obama tuyên bố ông buộc phải hành động bởi vì Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner không cho biểu quyết dự luật, theo đó bảo vệ biên giới, đồng thời mở một con đường trở thành công dân cho những cư dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu họ nộp phạt, bắt đầu trả thuế. Ông Obama nói các chuyên gia cho rằng điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên Quốc Hội không hành động nên tổng thống phải hành động để giúp hệ thống di trí công bằng và thích đáng hơn. Sắc lệnh hành pháp của tổng thống có thể cho phép gần 5 triệu di dân bất hợp pháp ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ. Ban hành theo thẩm quyền pháp lý, kế hoạch của tổng thống tập trung vào việc ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới, trục xuất tội phạm chứ không phải gia đình, chịu trách nhiệm thông qua việc kiểm tra lý lịch hình sự và đóng thuế.

Theo các luật sư di trú, lệnh hành pháp của ông Obama, giảm nhẹ mối đe dọa bị trục xuất cho 4.7 triệu di dân bất hợp pháp, có thể không giúp được nhiều người hội đủ điều kiện bởi vì những rào cản thực tế. Chi phí nộp hồ sơ cao, yêu cầu nhiều loại giấy tờ và thời gian chờ đợi lâu giảm đáng kể số người ghi danh theo sắc lệnh hành pháp năm 2012, nhắm vào các di dân bất hợp pháp được cha mẹ đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Các luật sư cho rằng lần này, quá trình trên dự trù còn gặp khó khăn hơn nữa. (Nguyên Trân)