11/12/2015 | 3

TT Nhật Shinzo Abe viếng thăm Ấn Độ

TT Nhật Shinzo Abe viếng thăm Ấn Độ

Tân Đề Li, Ấn Độ. (Reuters) – Hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới thủ đô Tân Đề Li. Chuyến viếng thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy mở rộng cộng tác thương mại và quốc phòng để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng tại Á Châu.

Thủ tướng Abe viếng thăm Ấn Độ trong thời gian 3 ngày. Qua chuyến viếng thăm, Nhật và Ấn Độ sẽ kết thúc hiệp ước bảo vệ tin tức quốc phòng. Thủ tướng Abe sẽ nói tới chương trình bán vũ khí cho Ấn Độ, trong đó có thủy phi cơ. Giới chức Ấn Độ và Nhật cho biết hai bên đang đàm phán một hiệp ước chuyển kỷ thuật quốc phòng, chia xẻ thông tin quân sự. Nhật muốn kết thúc 2 hiệp ước quân sự với Ấn Độ trong thời gian Thủ tướng Abe viếng thăm.

Đây là chuyến viếng thăm Ấn Độ lần thứ 3 của Thủ Tướng Abe. Từ ngày lên cầm quyền, Thủ tướng Abe đã chủ trương cộng tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Ấn Độ và Nhật đã đàm phán việc bán phi cơ đổ bộ US-2 do công ty ShinMaywa chế tạo cho Ấn Độ trong 2 năm qua. Nếu đàm phán thành công, đây là lần đầu tiên Nhật bán vũ khí sau khi Thủ tướng Abe bãi bỏ lệnh cấm xuất cảng vũ khí đã áp dụng 50 năm ở Nhật.

Trong tuần này, chính phủ Thủ tướng Marendra Modi cho biết sẽ làm rõ quyết định đối với đề nghị xây đường tàu cao tốc nối liền Mumbai và Ahmedabad của Nhật. (Robert Võ)