06/02/2016 | 1

TT Merkel kêu gọi bảo vệ biên giới EU

TT Merkel kêu gọi bảo vệ biên giới EU

Berlin, Đức. (Reuters) – Hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi bảo vệ biên giới Liên Âu tốt hơn để tránh làm sụp đổ vùng tự do đi lại Schengen.

Thủ tướng Merkel đã mở cửa biên giới Đức đón nhận người tỵ nạn Syria đang bị gia tăng áp lực phải giới hạn con số di dân sau khi nhận trên một triệu người di dân trong năm 2015. Kết quả một cuộc thăm dò trong tuần này cho thấy mức ủng hộ đối với Thủ tướng Merkel đã xuống mức thấp nhất trong vòng thời gian trên 4 năm qua, trên 80% dân chúng Đức nghi ngờ chính phủ có thể kiểm soát cuộc khủng hoảng di dân. Qua bài diễn văn hàng tuần phổ biến qua các phương tiện truyền thông điện tử, Thủ tướng Merkel nói rằng: “Liên Âu cần phải bảo vệ biên giới bên ngoài để giữ vùng Schengen. Sự tự do đi lại trong lãnh thổ Liên Âu là căn bản của sự thịnh vượng toàn khối.” Thủ tướng Merkel không đề cập tới Hy Lạp, nơi làn sóng di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ dùng thuyền qua Âu Châu, nói rằng: “Sự bảo vệ biên giới bên ngoài Liên Âu đã không được tốt. Đặc biệt là biên giới biển.”

Cao Ủy Liên Âu đã cảnh cáo Hy Lạp sẽ bị các nước gia tăng kiểm soát biên giới, nếu không khắc phục những khuyết điểm bảo vệ biên giới Liên Âu. Thủ tướng Merkel sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày Thứ Hai để gặp Thủ tướng Ahmet Davutoglu tìm giải pháp chung. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp ước ngăn chận di dân trong tháng 11 năm 2015, nhưng hiệp ước đã chưa được thi hành. Theo hiệp ước, Liên Âu cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro để cải thiện đời sống của người di dân, và dùng gia tăng kiểm soát biên giới, nhưng số tiền hứa hẹn vẫn còn đang bị các nước Liên Âu tranh cãi. (Hồng Tú)