09/03/2016 | 0

TT Mã Anh Cửu kêu gọi duy trì liên hệ xuyên eo biển

TT Mã Anh Cửu kêu gọi duy trì liên hệ xuyên eo biển

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters) – Hôm nay, tại diễn đàn Cơ sở Trao đổi Xuyên Eo Biển có chủ đề là Kỷ niệm lần thứ 25 Thiết lập Duyệt xét và Viễn kiến, Tổng thống Mã Anh Cửu nói rằng: “Hai bên xuyên eo biển có 11 cuộc họp cấp cao, ký 23 hiệp định và thỏa thuận bao gồm nhiều lãnh vực như du lịch, giao thông, thương mại, pháp luật, đời sống người dân, năng lượng nguyên tử và động đất, đã làm cho quan hệ song phương gần gũi hơn.

Hai bên đã bắt nhịp cầu hòa bình trên căn bản đồng thuận năm 1992. Ông ta hy vọng các nhà lãnh đạo tương lai tiếp tục duy trì liên hệ xuyên eo biển hiện giờ. Những hiệp ước đã ký trong quá khứ rất quan trọng, là cơ hội cho người dân xuyên eo biển.” Cơ sở Trao đổi Xuyên Eo Biển được thành lập năm 1991 là cơ sở trung lập để đảm trách các vấn đề xuyên eo biển, cổ võ hai bên tiến tới sự đồng thuận năm 1992 và cuộc đàm phán giữa Uông Đạo Hàm và Cô Chấn Phủ trong năm 1993, thường gọi tắt là đàm phán Uông-Cô. (Hồng Tú)