16/12/2015 | 0

TT Iran tuyên bố thi hành hiệp ước nguyên tử

TT Iran tuyên bố thi hành hiệp ước nguyên tử

Tehran, Iran. (Reuters) – Tổng thống Hassan Rouhani đã tuyên bố trong ngày hôm nay rằng, Iran sẽ thi hành hiệp ước nguyên tử trong thời gian 2 tuần tới.

Tổng thống Rouhani đã tuyên bố trên đài truyền hình là Iran đã sẵn sàng thi hành Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA, những bước đi quan trọng sẽ được thi hành trong 2 tuần tới để bảo đảm hoàn toàn thi hành JCPOA. Theo ý muốn của Chúa, lệnh cấm vận sẽ được nhấc bỏ trong vài tuần tới. Tổng thống Rouhani cũng nói rằng việc kết thúc việc điều tra hoạt động nguyên tử của Iran là một sự chiến thắng của quốc gia Iran. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay một toán theo dõi cấm vận nói rằng Iran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đã bắn thử một hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử trong tháng 10.

Các nhà ngoại giao cho rằng việc Iran bắn thử hỏa tiễn trong tháng 10 không vi phạm hiệp ước nguyên tử ký kết giữa Iran và lục cường trong tháng 7. (Robert Võ)