04/11/2015 | 0

TT Hollande ủng hộ phi nguyên tử tại Triều Tiên

TT Hollande ủng hộ phi nguyên tử tại Triều Tiên

Seoul – Nam Hàn. (Reuters) – Trong ngày 4 tháng 11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã họp báo chung với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye.

Qua cuộc họp báo, Tổng thống Hollande tuyên bố ủng hộ việc phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên. Trước khi họp báo, Tổng thống Hollande và Park Geun-hye đã họp thượng đỉnh, thảo luận các vấn đề quốc tế và trong vùng. Trên nguyên tắc, Nam và Bắc Hàn vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 tới năm 1953 đã chấm dứt bằng một hiệp ước đình chiến, 2 bên chưa ký hiệp ước hòa bình.

iện giờ tại khu phi quân sự, 2 bên đang tập trung khoảng một triệu quân. Bắc Hàn đang bị Liên hiệp quốc cấm vận vì chương trình phát triển hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử. Bắc Hàn đã cho nổ thử bom nguyên tử vào các năm 2006, 2009 và 2013. Đang làm chủ tịch Quỹ Khí hậu Xanh hay GCF của Liên Hiệp quốc, Tổng thống Park nói rằng, bà ta sẽ cộng tác chặc chẽ với Tổng thống Hollande để làm cho cuộc hội nghi chống thay đổi khí hậu lần thứ 21 tại Paris đem lại kết quả.

Cuộc hội nghị chống thay đổi khí hậu COP lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 năm nay. (Robert Vo)