10/11/2015 | 0

TT Hollande ca ngợi cố TT Schmidt

TT Hollande ca ngợi cố TT Schmidt

Paris – Pháp. (Reuters) – Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nói trong ngày hôm nay rằng, cố Thủ tướng Đức Helmut Schmidt là một chính khách và là một người Âu Châu vĩ đại.

Thủ tướng Helmut Schmidt đã lãnh đạo nước Đức trong 8 năm, vào thời gian cao điểm nhất của cuộc Chiến Tranh Lạnh, vừa mới mất, thọ 96 tuổi. Tổng thống Hollande nói rằng nhà chính khách vĩ đại Đức đã lãnh đạo quốc gia trong thời kỳ khó khăn, đưa nền kinh tế Đức đi tới ổn định và phát triển. Thủ tướng Schmidt cũng là một người Âu Châu vĩ đại, khi cầm quyền hay ở thế đối lập luôn luôn đặt quyền lợi Âu Châu lên hàng đầu. Ông Schmidt là một người Dân Chủ Xã Hội, luôn luôn sáng chói trong các cuộc tranh luận, luôn luôn nhấn mạnh nền kinh tế thị trường phải tồn tại, nhưng phải được cung cấp cho nó một chiều thước xã hội. Trong các năm gần đây, cựu Thủ tướng Schmidt thường xuyên được mời nói chuyện, và ông ta còn được kính trọng hơn.

Trong thời gian làm thủ tướng Đức, ông Schmidt đã tìm cách cân bằng, hòa giải với Moscow và Đông Đức, trong lúc củng cố chỗ đứng của Tây Đức trong khối NATO và Âu Châu. Trong lúc ông Schmidt làm bộ trưởng tài chánh từ năm 1972 tới năm 1974, là thời gian được coi là phép lạ của nền kinh tế Tây Đức. Sinh tại Hamburg năm 1918, ông Schmidt đã tham gia Thế chiến Thứ Hai và đã bị Anh bắt làm tù binh. (Robert Võ)