31/12/2015 | 0

TT Ghani: Taliban chấm dứt chủ nghĩa khủng bố là điều kiện tiên quyết

TT Ghani: Taliban chấm dứt chủ nghĩa khủng bố là điều kiện tiên quyết

Kabul, Afghanistan. (Reuters) – Tổng thống Ashraf Ghani đã nói trong ngày Thứ Năm rằng, hội nghị quốc tế vào tháng tới sẽ đưa ra căn bản để nối lại đàm phán với Taliban.

Đó là chúng phải từ bỏ chủ nghĩa khủng bố. Giới chức Aghanistan, Hoa Kỳ, Pakistan và Trung Cộng sẽ họp ở Islamabad vào ngày 11 tháng Giêng để duyệt lại tiến trình hòa bình đã đổ vỡ trong tháng 7, sau khi biết rằng thủ lãnh Mullah Mohammad Omar của Taliban đã chết từ 2 năm trước. Viễn ảnh hòa bình không mấy sáng sủa khi các thành phần Taliban chống nhau giành quyền thừa kế ông Omar và khó xác định thành phần nào muốn đàm phán, thành phần nào chủ trương tiếp tục bạo động.

Ông Mullah Akhtar Mansour đã lên thay thế ông Omar trong tháng 7 bị nhiều thành phần Taliban không công nhận. Nhiều thành phần cho rằng ông Mansour bị Pakistan ảnh hưởng và nghi ngờ ông ta đứng đàng sau cái chết của ông Omar. Tổng thống Ghani đã nói trong cuộc họp báo rằng Taliban có 2 chọn lựa, một là hòa bình, hai là chủ nghĩa khủng bố. Chúng không có chọn lựa thứ nhì trong chương trình của Bộ Tứ. Hoa Kỳ và Trung Cộng cùng áp lực mạnh để nối lại đàm phán, nhưng đang có sự nghị kỵ giữa Pakistan và Afghanistan, cũng như nghi kỵ giữa các thành phần Taliban.

Afghanistan tố cáo Pakistan đang chứa chấp những người lãnh đạo Taliban, bảo trợ chúng. Pakistan bác bỏ tố cáo, nói rằng 2 nước đều là nạn nhân bị Taliban tấn công. Trong lúc đó, nhiều thành phần Taliban bác bỏ đàm phán hòa bình khi lực lượng huấn luyện và trợ giúp của NATO còn có mặt ở Afghanistan. Mặc dù đang tranh chấp quyền lãnh đạo, Taliban đã tấn công nhiều nơi trong năm nay, gây tổn thất lớn cho quân đội Aghanistan sau khi quân đội chiến đấu NATO rút về nước.

Taliban đã chiếm thành phố Kunduz trong tháng 9 và kiểm soát thành phố này trong một thời gian ngắn. Hiện giờ chúng đang đe dọa tỉnh Helmand và đã chiếm nhiều quận trong tỉnh này. (Robert Võ)