17/12/2015 | 0

TT Cameron hy vọng cuộc họp EU

TT Cameron hy vọng cuộc họp EU

Brussels, Bỉ. (Reuters) – Thủ tướng Anh David Cameron đã nói rằng ông ta hy vọng cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Liên Âu khác trong ngày hôm nay sẽ có tiến triển thực sự về điều kiện Anh tiếp tục ở trong Liên Âu trước khi tổ chức trưng cầu dân ý để dân chúng Anh quyết định tiếp tục làm quốc gia hội viên Liên Âu hay rút lui.

Các nhà lãnh đạo ăn trưa với Thủ tướng Cameron hứa hẹn giúp ông ta, nhưng con số người Anh muốn Anh quốc rời khỏi Liên Âu đang gia tăng. Thủ tướng Cameron cũng đang gặp sự chống đối mạnh của các nước Đông Âu đối với chương trình giảm quyền lợi an sinh xã hội của người di dân từ các nước Liêu Âu tới Anh. Nhiều nguyên thủ nói rằng đề nghị của Thủ tướng Cameron phản lại nguyên tắc không kỳ thị và tự do di chuyển của người dân ở Liên Âu.

Trong lúc tới Brussels, Thủ tướng Cameron nói với báo chí rằng cuộc trưng cầu quyết định ở hay đi sẽ được tổ chức trước cuối năm 2017. Đêm nay, ông ta mong muốn sẽ có những tiến triển thực sự. Ông ta không áp lực phải có sự đồng ý trong đêm nay, nhưng áp lực có cơ hội thực sự trong tương lai. Thủ tướng Cameron nói rằng ông ta muốn Anh quốc tiếp tục ở trong Liên Âu, nhưng ông ta sẽ vận động ly khai nếu không tìm được một hiệp ước có thể làm giảm di dân tới Anh, cải thiện sự cạnh tranh thương mại ở Liên Âu, và trả lại cho Anh một số quyền tự trị, không để khu vực đồng euro can thiệp vào sự hoạt động của các ngân hàng Anh.

Thủ tướng Angela Merkel nói rằng bà ta hy vọng các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ có cuộc thảo luận cởi mở, muốn Anh quốc tiếp tục nằm trong Liên Âu, nhưng bà ta không muốn giới hạn các quyền tự do căn bản, không kỳ thị, và tự do di chuyển của Liên Âu. Trong lúc tới Brussels, Tổng thống Dalia Grybauskaite của Lithuania nói rằng tự do di chuyển là giá trị cốt lõi của Liên Âu. Bà ta không chấp nhận mọi sự kỳ thị. (Robert Võ)