01/01/2016 | 1

TT Cameron chống tuyên truyền thành phần cực đoan

TT Cameron chống tuyên truyền thành phần cực đoan

London. (Reuters) – Qua bài diễn văn đầu năm đọc trên đài truyền hình ngày Thứ Sáu, Thủ tướng David Cameron cam kết chống tuyên truyền độc hại của thành phần Hồi giáo cực đoan.

Thủ tướng nói rằng, an ninh quốc gia đã bị đe dọa vì lòng thù ghét Tây phương, xúi giục biến nhiều người thành những kẻ sát nhân, cực đoan. Ông ta muốn chúng biết rõ, nước Anh sẽ đánh bại chúng. Anh quốc không chỉ đối đầu với bạo động, khủng bố mà còn đối đầu với những loại tuyên truyền độc hại. Ông ta sẽ mạnh tay đối với những loại truyên truyền độc hại này. Qua bài diễn văn, Thủ tướng Cameron cũng kêu gọi người Hồi Giáo nhìn rõ những giá trị Tây Phương, những giá trị họ đang hưởng, tránh xa những lời tuyên truyền độc hại. Trong tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Cameron cho biết sẽ tăng nhân viên tình báo thêm 15%, tăng gấp đôi ngân sách an ninh để bảo vệ nước Anh, chống lại các âm mưu tấn công của IS ở Syria và Iraq.

Thủ tướng Cameron cho biết ông ta phải gia tăng phòng vệ nước Anh khi những âm mưu tấn công nước Anh đang tăng và IS đã tấn công Paris, tấn công ở Tunisia và nhiều nơi khác. (Robert Võ)