28/10/2015 | 0

TT Cameron: Anh không liên hệ với EU theo kiểu Na Uy

TT Cameron: Anh không liên hệ với EU theo kiểu Na Uy

London – Anh. (Reuters) – Thủ tướng Anh David Cameron đã nói trước quốc hội trong ngày 28 tháng 10 rằng, nếu dân chúng bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu vào năm 2017, ông ta sẽ mạnh mẽ chống lại việc Anh liên hệ với Liên Âu theo kiểu như Na Uy.

Thủ tướng Cameron nói rằng, Na Uy đã trả cho Liên Âu số tiền tính theo đầu người cao như Anh quốc, và Na Uy đã nhận số người di dân cao gấp đôi nước Anh, nhưng họ không có ghế trong Liên Âu, không có khả năng thương lượng. Dân chúng Na Uy đã 2 lần bỏ phiếu chống gia nhập Liên Âu giống như Băng Đảo và Lichtenstein. Tuy nhiên, Na Uy chấp nhận nguyên tắc tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, tư bản, người dân, ngay cả nguyên tắc quản trị, luật thu dụng công nhân, cạnh tranh và nhiều việc khác của Liên Âu. Na Uy đã đóng hàng trăm triệu euro cho ngân sách Liên Âu.

Cho tới ngày hôm nay, Thủ tướng Cameron vẫn tránh né, không nói rõ ủng hộ hay chống lại việc tiếp tục làm quốc gia hội viên Liên Âu. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy con số ủng hộ giữ Anh trong Liên Âu chỉ cao hơn chút ít so với số người muốn rời bỏ. Nhà lãnh đạo nước Anh đang tiếp tục điều đình để giữ ghế hội viên với một Liên Âu cải cách, nhưng ông ta xác định sẽ không thay đổi lập trường trên các vấn đề giới hạn di dân và việc trả tiền an sinh xã hội.

Vào cuối ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Cameron sẽ đi tham dự Diễn đàn Tương lai Bắc Âu ở Băng đảo. Tham dự diễn đàn có nguyên thủ các nước Băng Đảo, Estonia, Latvia, Lithuania, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Trong Diễn Đàn, Thủ tướng Cameron sẽ nói về chương trình cải cách Liên Âu của ông ta. (Robert Vo)