14/11/2015 | 1

TT Anh ủng hộ nước Pháp

TT Anh ủng hộ nước Pháp

London, Anh. (Reuters) – Thủ tướng David Cameron đã triệu tập ủy ban đáp ứng khẩn cấp để thảo luận vụ tấn công thủ đô Pháp tối hôm qua làm ít nhất 127 người chết.

Anh đã di tản hành khách tại một phi trường bận rộn đứng hàng thứ nhì trong nước và đặt phi trường trong tình trạng đề cao an ninh. Thủ tướng Cameron nói rằng vụ tấn công Paris là vụ tấn công nước Pháp lớn nhất kể từ Thế chiến Thứ 2, là vụ tấn công Âu Châu lớn nhất trong một thập niên. Đây là vụ tấn công bệnh hoạn và đáng sợ. Con tim của người Anh đang ở với người Pháp và tất cả những người đã mất người thân. Ngày hôm nay Anh và Pháp đang đứng chung nhau như đã cùng đứng chung nhau trong lịch sử chống lại ma quỷ.

Lời nhắn của ông ta với nhân dân Pháp rất đơn giản là Anh quốc đoàn kết với Pháp, chúng ta cùng đứng chung nhau. Anh quốc đang đặt đe dọa khủng bố lên mức nghiêm trọng, có nghĩa là một vụ tấn công có thể xảy ra. Thủ tướng Cameron nói thêm rằng trong số người chết ở Paris có thể có vài người Anh. (Robert Võ)