10/11/2015 | 0

TT Anh kêu gọi cải cách EU

TT Anh kêu gọi cải cách EU

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay kêu gọi những người theo chủ nghĩa hoài nghi tại nước Anh và các thủ đô Liên Âu ủng hộ nỗ lực của ông nhằm cải cách khối 28 quốc gia thành viên để thúc đẩy sự thịnh vượng.

Cameron nêu chi tiết về vai trò của nước Anh trong chính sách đối ngoại và kinh tế của Liên Âu và nói rằng ông không nghi ngờ về việc Anh có thể duy trì sự tồn tại nếu người dân Anh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2017 quyết định rời khỏi khối Liên Âu. Cameron đã gửi một bức thư cho chủ tịch Hội đồng Liên Âu, Donald Tusk nêu 4 mục tiêu chính của ông về điều mà ông mô tả là giai đoạn thương lượng chính thức trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh vào tháng Mười Hai tới của các nhà lãnh đạo Liên Âu.

Donald Tusk cho hay sẽ thảo luận vào tuần tới, về nhiều vấn đề đặt ra liên quan đến trợ cấp di dân tại Liên Âu, được cho phiền toái nhất trong khi đầy dẫy những khó khăn. Về vấn đề liên quan đến di dân, Cameron đề nghị những người đến nước Anh từ Liên Âu, phải sinh sống tại đây 4 năm trước khi được chấp nhận đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp, kể cả trợ cấp nhà. (Song Châu)