27/08/2017 | 0

TSA không chấp nhận bằng lái của một số tiểu bang từ năm 2018

TSA không chấp nhận bằng lái của một số tiểu bang từ năm 2018

Washington, DC. (CBS) – Theo qui định mới của bộ Nội An, hành khách đi phi cơ tại 5 tiểu bang và một lãnh thổ Mỹ sẽ không thể trình bằng lái xe hiện hành của họ tại các trạm kiểm tra an ninh ở phi trường sau ngày 22 tháng 1, năm 2018.

Bộ Nội An, giám sát TSA, cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi luật hậu 9-11, chỉ đạo các cơ quan liên bang chỉ chấp nhận thẻ căn cước do tiểu bang cấp đạt tiêu chuẩn an ninh liên bang có hiệu lực từ năm 2005. Hầu hết các tiểu bang cấp bằng lái an ninh hơn, được gọi là REAL ID, hoặc dự trù làm như vậy vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Minnesota, Illinois, Missouri, New Mexico, Washington và American Samoa chưa hành động để bằng lái của tiểu bang phù hợp với tiêu chuẩn liên bang mới. Có nghĩa là hành khách đi phi cơ từ những tiểu bang trên sẽ phải trình những loại thẻ căn cước khác tại điểm kiểm tra an ninh của TSA, chẳng hạn như sổ thông hành.

Theo bộ Nội An, mục tiêu tổng thể của Luật REAL ID, được Quốc Hội thông qua là để ngăn chặn việc phát hành và sử dụng bằng lái cũng như thẻ căn cước giả, nhằm bảo đảm sự an toàn và an ninh cho người dân Mỹ. (Mai Đức)

TAGS: tsa