TS Nguyễn Quang A: “Cần nâng cao quan trí và dân trí”

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho biết như thế sau Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại khu phố diễn ra vào ngày 9/4 vừa qua. Kết quả chỉ có 6/75 cử tri tại khu vực ông Nguyễn Quang A sinh sống ủng hộ ông ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội. Bên ngoài Hội nghị lấy ý kiến cử tri, hàng trăm người đến tham dự bao gồm những người ủng hộ ông Nguyễn Quang A, những người mặc thường phục, và những người tự xưng là dư luận viên. Những người ủng hộ ông A đều bị đứng ngoài không cho tham dự.