24/11/2014 | 0

Truyền thông trong nước thương tiếc cựu Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Võ Như Lanh

Truyền thông trong nước thương tiếc cựu Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Võ Như Lanh

Ông Võ Như Lanh là cán bộ Việt cộng nằm vùng tại trường Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, bị chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bắt và sau đó trao trả tại tỉnh Lộc Ninh vào năm 1973. Sau ngày Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam, ông Võ Như Lanh trở thành tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ, một tờ báo của lớp trẻ được coi là “tiếng nói tiên phong” của làng báo Sài Gòn sau năm 1975.

Ông Võ Như Lanh được nhiều người trong giới làm báo ở Sài Gòn kính trọng và cho biết ông là người tính khí thẳng thắn, bộc trực, và có sáng kiến để thực hiện đường lối mang tính cách riêng của tờ báo Tuổi Trẻ, mà ông cho là đại diện cho giới trẻ Sài Gòn.

Nhà báo Nam Đồng, cựu tổng biên tập báo Pháp Luật và là một trong những người góp phần đặt nền móng, phương hướng và đường lối hoạt động của báo Tuổi Trẻ nói rằng, ông Võ Như Lanh là nhân vật chính đã thiết kế đường lối hoạt động từ ban đầu của tờ báo Tuổi Trẻ. Đây là tờ báo đầu tiên đưa tin chỉ trích, phê phán những hiện tượng sai trái của xã hội, của cá nhân các cán bộ Cộng sản Việt Nam.

Vẫn theo ông Nam Đồng, ông Võ Như Lanh đã sớm nhận ra rằng nhà báo ở Việt Nam “không là cái gì cả”, lại càng không thể ảo tưởng về sức mạnh của sự phán xét của mình. Khi trở thành tổng biên tập Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, ông Võ Như Lanh bắt đầu thực hiện chủ trương “báo chí không chống tiêu cực”, vì chẳng tác động được gì để làm thay đổi một xã hội.

Một ký giả dưới quyền, kể câu chuyện nói rằng, ông Võ Như Lanh cũng từng nghĩ đến việc sẽ mở một cuộc triển lãm nội dung các bài báo bị cấp trên cấm đăng tải vì nội dung phê phán sự trì trệ của xã hội Cộng sản Việt Nam. Còn nhà báo Huỳnh Thanh Diệu nói rằng, ông Võ Như Lanh là một tổng biên tập muốn phá bỏ sự bó buộc trong hoạt động báo chí, như một thứ “vòng kim cô chính trị,” cấm đoán, hạn chế tự do báo chí tại Việt Nam thời gian qua.

Gia đình của ông cho biết, lễ hoả táng ông Võ Như Lanh bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng 11, 2014 tại quận 2, Sài Gòn. (Song Châu)