Trường Việt ngữ Brampton Mừng Xuân Đinh Dậu

Hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 2 lúc 9 giờ 30 sáng, trường Việt ngữ Brampton đã tổ chức đón Xuân tại Brampton Centennial Second Public School, toạ lạc tại số 251 đường Mc Murphy với hơn 200 phụ huynh và học sinh tham dự. Nghi thức chào quốc kỳ Canada và VNCH cùng phút mặc niệm đã khai mạc chương trình chủ đề Mừng Xuân Đinh Dậu. Trong phần phát biểu của mình Hiệu trưởng chương trình ngôn ngữ quốc tế, ông Paul Officer, cho biết hiện nay có 10000 học sinh thuộc vùng Peel đang theo học tiếng mẹ đẻ và ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như những bổ ích khi biết nhiều ngôn ngữ.