16/05/2015 | 1

Trương Tấn Sang nói không có việc sợ hay không sợ Trung Cộng

Trương Tấn Sang nói không có việc sợ hay không sợ Trung Cộng

Ông Trần Du Lịch -phó trưởng nhóm đại biểu thành phố Sài Gòn- đã trình bày cho cử tri về chương trình kỳ họp lần thứ 9 của quốc hội CSVN từ ngày 20 tới ngày 26 tháng 5. Theo ông Lịch, cuộc họp lần này sẽ thông qua 11 dự luật và cho ý kiến đối với 14 dự luật khác. Trong đó có một số dự luật về môi trường, biển, đảo. Đặc biệt là quốc hội sẽ giám sát các vụ bắt giữ oan trái và bồi thường cho người bị giam oan. Quốc hội cũng sẽ xem nghị quyết xây dựng phi trường quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, cử tri tham dự chỉ tập trung nêu lên những câu hỏi về việc Trung Cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 xuống Biển Đông. Cử tri Nguyễn Văn Bông đòi quốc hội đưa việc Trung Cộng bành trướng ở Biển Đông ra tòa án quốc tế. Sau khi nghe cử tri phát biểu và đặt câu hỏi, chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang đã trả lời rằng việc Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981, xâm phạm vùng biển Việt Nam, là vi phạm công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển. Có một số ý kiến cho rằng Việt Nam đang sợ Trung Quốc, nhưng không có chuyện đó. Giữa các nước là bình đẳng, nên không có chuyện sợ hay không sợ.

Nhiều cử tri khi ra về nói rằng, sợ hay không sợ cần phải chứng tỏ bằng hành động. Việt Nam chỉ phản đối cho có, không có một hành động cứng rắn nào. Biển đảo bị cưỡng chiếm trong nhiều thập niên qua vẫn không có hành động bảo vệ cụ thể nào. Ngay cả đưa vấn đề ra tòa án trọng tài quốc tế cũng không làm là điều làm cho người Việt Nam cảm thấy nhục nhã.

Hồng Tú / SBTN