Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu viên tịch tại Canada hưởng thọ 95 tuổi

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu viên tịch tại Canada hưởng thọ 95 tuổi

Chi tiết về tang lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu như sau:

  • Lễ Nhập Kim Quan sẽ được cử hành vào lúc 10 sáng ngày 22 tháng 8 năm 2015.
  • Lễ Trà Tỳ (hoả thiêu) sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2015.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, thế danh Đoàn Văn Hoành, sinh năm 1921 tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hòa Thượng xuất gia nhập đạo năm 11 tuổi. Ngài đã từng đảm nhận nhiều trọng trách trong các tổ chức Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Trong giai đoạn chính biến năm 1963, Ngài đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1964, Ngài đã được suy tôn lên ngôi vị Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Ngài đã ra nước ngoài tị nạn, và sau đó về trú tại Tổ Đình Từ Quang, Motreal, Canada. Ngài là Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Quốc Tế từ năm 1979 tới năm 1984. Ngài đã không ngừng đi khắp nơi tại hải ngoại để kiến lập hàng chục ngôi chùa, tiếp độ tăng ni…

Một số tác phẩm do Ngài đã biên soạn từ trước năm 1975, và sau đó tại hải ngoại: Đạo Phật Và Con Người, Kinh Bốn Mươi Hai Chương (Việt dịch), Phật Học Chính Cương (Việt dịch), Kinh Di Giáo (Việt dịch), Kinh Di Lặc Hạ Sinh (Việt dịch), Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề (Việt dịch), Sa Di Luật Nghi Yếu Lược (thượng hạ, dịch), v.v…

Vào đầu năm nay, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã không ngại tuổi già sức yếu, sang thăm viếng hầu như mọi chùa chiền, tăng, ni và Phật từ tại Miền Nam California. Trước ngày viên tịch, Ngài lâm trọng bệnh và đưa vào bệnh viện để điều trị. Nhưng biết trước lẽ vô thường sắp tới, nên Ngài đã xin về lại Tổ Đình Từ Quang ở Motreal, Canada, để thanh thản về cõi Phật vào sáng ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Đoàn Hưng / SBTN