Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng viên tịch ở tuổi 86 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng viên tịch ở tuổi 86 

Giáo Hội Phật giáo tăng già khất sĩ thế giới vừa gởi cáo bạch tang lễ của hòa thượng Thích Giác Lượng vào hôm thứ Ba (1/12) tại Santa Ana, California.

Theo cáo phó của Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến, Trưởng Lão Hòa Thượng thế danh Đinh Ngọc Thanh, sinh ngày 11/10/1935 tại Làng Bằng Châu, Xã Đập Đá, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 9:00 tối ngày 30/11/2020 (Nhằm ngày 16/10 năm Canh Tý) tại Thành phố Fresno, Tiểu bang California.

Trưởng Lão Hòa Thượng Trụ Thế 86 năm, Xuất Thế 59 năm, Hạ Lạp 54 năm.

Theo cáo phó, Lễ Nhập Quan sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng hôm Thứ Năm, ngày 10/12/2020 và Lễ Di quan sẽ diễn ra vào 1:00 giờ trưa hôm thứ Bảy ngày 12/12/2020.