27/10/2021 | 18

Trưởng ban tuyên giáo trung ương Cộng sản muốn tuyên truyền, giáo dục người dân miễn nhiễm với tin xấu, độc

Trưởng ban tuyên giáo trung ương Cộng sản muốn tuyên truyền, giáo dục người dân miễn nhiễm với tin xấu, độc

Hội thảo-Nguồn hình Ngọc Thắng, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 27 tháng 10 năm 2021 loan tin, tại hội thảo “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Cộng sản”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Cộng sản yêu cầu, mỗi cơ quan báo chí phải là pháo đài chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm trái ngược với nhà cầm quyền, được xem là thế lực thù địch.

Ông Nghĩa cho biết, trong đợt dịch vừa qua, báo chí của nhà cầm quyền đã có nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm đi ngược lại với nhà cầm quyền, kích động, xuyên tạc đường lối chống dịch của nhà cầm quyền.

Ông Nghĩa nhận định, trong thời gian tới các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng hoạt động chống phá Cộng sản trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận về con đường chủ nghĩa xã hội với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, ông yêu cầu báo chí phải kết hợp giữa xây và dựng, tăng cường những thông tin định hướng để lấn át các thông tin trên mạng để bảo vệ nền tảng của đảng Cộng sản.

Phải tuyên truyền, giáo dục viên chức, và người dân để họ bị nhồi sọ, miễn nhiễm với những thông tin trên mạng mà nhà cầm quyền gọi là sai trái, thù địch.

An Nhiên