19/04/2016 | 1

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy không có bằng cấp II nhưng vẫn đậu đại học

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy không có bằng cấp II nhưng vẫn đậu đại học

Bằng tốt nghiệp đại học của ông Lê Thành Nhân. (Ảnh: VOV)

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, ông Lê Thành Nhân (44 tuổi)- Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị phát giác dối trá khi được đề cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Có thể, ông đã bị chính những đồng chí của mình “đâm sau lưng” để tranh giành ghế, bằng cách tố cáo ông dùng bằng của người khác. Từ đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang mới vào cuộc.

Kết luận cho biết, mặc dù chỉ mới có bằng tốt nghiệp tiểu học, nhưng để theo học lớp bổ túc (dành cho cán bộ được cơ cấu làm lãnh đạo), ông Lê Thành Nhân đã mượn bằng tốt nghiệp trung học cấp 2 của bạn mình là Lê Hoàng Nhân để bổ sung vào hồ sơ.

Đến năm 2001, Ủy ban thị xã Vị Thanh phân công ông Nhân đi học lớp bổ túc văn hóa để nâng cao, ông này lại tiếp tục mượn bằng tốt nghiệp của bạn mình để nhập học. Sau đó, không biết bằng cách nào, ông Nhân lại có thể theo học lớp Đại học Luật niên khóa 2005-2010.

Sau đó ông theo học lớp cao cấp chính trị- hành chính niên khóa 2013-2015. Tất cả những trường ông học sau này đều tốt nghiệp và nhận bằng hẳn hoi.

Điều này làm luận thắc mắc, một người không đủ khả năng tốt nghiệp trung học cơ sở thì lấy đâu năng lực để theo học đại học Luật và Trường Cao Cấp Chính Trị?

Với những bằng cấp có được, ông Nhân trở thành Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vị Thanh.

Sau khi điều tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang kết luận ông Nhân là lãnh đạo nhưng đã không trung thực, làm mất uy tín bản thân và tổ chức. Do đó ông Nhân sẽ bị kỷ luật.

Tuy nhiên, hình thức kỷ luật như thế nào thì chưa nghe nói đến.

Ngọc Quân / SBTN