Trung tâm y tế quận Santa Clara tiêm chủng cho hơn 6,000 cư dân quận mỗi ngày

Trung tâm y tế quận Santa Clara tiêm chủng cho hơn 6,000 cư dân quận mỗi ngày

Ảnh: YouTube County of Santa Clara Public Health

Tin từ Hạt Santa Clara, California – Vào hôm thứ Sáu (15 tháng 1), các viên chức của Hạt Santa Clara thông báo rằng Trung tâm Y tế quận Santa Clara hiện đang tiêm vaccine COVID-19 mỗi ngày cho hơn 6,000 cư dân của Hạt tại nhiều địa điểm trong toàn Hạt, bao gồm các điểm tiêm chủng đại chúng ở đường Berger Drive và Santa Clara County Fairgrounds.

Chỉ riêng Hệ thống Y tế Hạt đã thực hiện 32,000 liều đầu tiên và 6,500 liều thứ hai cho các nhân viên y tế đủ điều kiện và các cá nhân từ 75 tuổi trở lên trong hạt kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2021. Với sự mở rộng năng lực đáng kể trong tuần này, Hệ thống Y tế Hạt đang đi đúng hướng tiêm chủng cho hơn 30,000 cư dân mỗi tuần.

Tin tức đầy hy vọng này được đưa ra khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn hạt tiếp tục mở rộng năng lực, và bảo đảm rằng những người đủ điều kiện sẽ nhận được vaccine nhanh chóng với các lô hàng mới đến mỗi tuần.

Tuần này, tiểu bang California đã cho phép tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn tiểu bang tiêm chủng cho bất kỳ người nào từ 65 tuổi trở lên, cũng như tiếp tục tiêm chủng cho nhân viên y tế và cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn. Các bản cập nhật mới nhất về điều kiện được tiêm vaccine và cách sắp xếp cuộc hẹn hiện có trên trang web của hạt tại sccfreevax.org. (BBT)