Trung tâm Việt Ngữ Thánh Linh tại Tempe, Arizona bảo tồn văn hóa Việt

Trung Tâm Việt Ngữ Thánh Linh thuộc Cộng đoàn Thánh Linh tại Giáo xứ Holy Spirit, thành phố Tempe, Tiểu Bang Arizona. Đây là Cộng đoàn mới thành lập cách đây 2 năm, với ước mong Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Mục tiêu của Trung Tâm là giúp giới trẻ sống trong tinh thần Đạo Hạnh và bảo tồn nền Văn hóa Dân tộc Việt Nam nơi đất khách quê người. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.