Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose

Đáp lời mời của Hội đồng Thành phố San Jose, rất đông đại diện các hội đoàn và đồng hương Viện Nam đã đến tham dự phiên họp đóng góp ý kiến về Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam tại San Jose. Có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng để hội họp, sinh hoạt xã hội, văn học nghệ thuật, v.v… là một như cầu thiết thực và cần thiết của cộng đồng Việt từ 4 thập niên qua. Điều này đã trở thành mục tiêu đấu tranh quyền lợi cộng đồng từ hơn chục năm qua và hôm nay đã đạt được. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.