Trung tâm hành hương Thánh Mẫu tại Bringelly, New South Wales – Úc Châu

Linh Mục Paul Chu Văn Chi giới thiệu Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Sydney rộng hơn 100 ngàn thước vuông toạ lạc tại vùng Bringelly, Úc Châu.