31/08/2014 | 0

Trung Quốc thông qua kế hoạch bầu cử người đứng đầu đặc khu Hong Kong

Trung Quốc thông qua kế hoạch bầu cử người đứng đầu đặc khu Hong Kong

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Các nhà dân chủ Hong Kong đã chỉ trích kịch liệt quyết định của Bắc Kinh khi thông báo danh sách các ứng cử viên, cũng như những lời hứa hẹn áp dụng các biện pháp dân chủ giả hiệu bằng các cuộc biểu tình khổng lồ và đóng cửa khu vực trung tâm thành phố.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhân dân, viết tắt là NPC ngày hôm nay Chủ nhật 31 tháng 8 đã thông qua một quyết định chọn người đứng đầu Đặc khu hành chánh Hong Kong bằng một cuộc đầu phiếu phổ thông, và hình thành một uỷ ban được chỉ định rộng rãi. Như vậy là bắt đầu từ năm 2017, cuộc bầu cử để chọn người đứng đầu Đặc khu hành chánh Hong Kong được tiến hành bằng một cuộc đầu phiếu phổ thông, theo như quyết định của Uỷ ban thường vụ NPC.

Tài liệu mang tựa đề là “Quyết định của Ban Thường vụ của Quốc hội Nhân dân Quốc gia về những vấn đề liên quan đến cuộc phổ thông đầu phiếu và về các biện pháp thành lập Hội đồng lập pháp của vùng Đặc khu Hành chính Hong Kong năm 2016.” Quyết định này còn ấn định số lượng các thành viên, thành phần và phương pháp thành lập uỷ ban đề cử được tiến hành phù hợp với số lượng các thành viên, cũng như thể thức thành lập Uỷ ban Bầu cử để chỉ định người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong nhiệm kỳ thứ tư này. (S. Châu)