20/01/2014 | 0

Trung Quốc: Tăng Trưởng Kinh Tế Giảm Năm Nay

Trung Quốc: Tăng Trưởng Kinh Tế Giảm Năm Nay

Bắc Kinh, Trung quốc. (Reuters)
Trung Quốc cho biết mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 là 7.7%, các chuyên viên cho rằng năm 2014 là năm mức tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm và chính quyền Trung Quốc sẽ phải thực hiện nhiều biện pháp cải cách chính.
Tài liệu công bố cho thấy sản xuất và đầu tư ở Trung Quốc đã mất sức trong đệ tứ tam cá nguyệt, mức phát triển không thay đổi so với năm 2012.
Ông Mã Kiến Đường là giám đốc Phòng Thống Kê Trung Quốc nói rằng tổng quát là nền kinh tế tiếp tục phát triển và ổn định, nhưng nền kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, nhiều vấn đề căn bản cần phải giải quyết và nền tảng phục hồi cần phải được củng cố.
Sau 30 năm phát triển với tỷ lệ 2 con số, Trung Quốc hiện đang ở trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đang bắt đầu gặp nhiều khó khăn.
Huệ Võ