17/10/2016 | 0

Trung Quốc phóng 2 phi hành gia lên vũ trụ

Trung Quốc phóng 2 phi hành gia lên vũ trụ

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Hai phi hành gia Trung Quốc bắt đầu sứ mệnh không gian dài nhất của nước này hôm nay. 2 người được phóng lên trong một phi thuyền và sẽ ráp vào trạm vũ trụ còn trong giai đoạn thử nghiệm của Trung Quốc. Họ sẽ ở lại trên trạm trong 30 ngày.

Vụ phóng cho thấy các tiến triển đáng kể mà Trung Quốc đang thực hiện để trở thành một siêu cường về không gian.

Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ nằm trong nhóm duy nhất của các quốc gia đã đưa người lên không gian. Trong khi những nước khác có nhiều kinh nghiệm trong các chuyến bay vào vũ trụ có người điều khiển, chương trình không gian do quân đội Trung Quốc dẫn đầu đã đạt được các tiến bộ nhanh chóng trong một thời gian tương đối ngắn.

Vụ phóng là sứ mạng có người điều khiển lần thứ sáu của Trung Quốc. Trước đó sứ mạng kéo dài nhất là hai tuần.

Trong chuyến đi kỳ này, các phi hành gia sẽ ráp vào trạm vũ trụ Thiên Cung 2 trong hai ngày tới. Họ sẽ tiến hành các thí nghiệm về y học và công nghệ không gian để chuẩn bị cho việc kiến tạo một trạm không gian hoàn chỉnh trong 6 năm tới.

Trạm không gian tương lai của Trung Quốc dự trù sẽ hoạt động trong mười năm. Trung Quốc không được cho tham dự vào Trạm Không Gian ISS của Hoa Kỳ vì Hoa kỳ viện dẫn đặc tính quân sự của chương trình không gian của Trung Quốc. (Lê Hoàng)