22/04/2014 | 0

Trung Quốc phổ biến hình ảnh hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất

Trung Quốc phổ biến hình ảnh hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất

Trung Cộng đã phổ biến hình ảnh hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trước khi làm lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hải quân. Khúc video dài 6 phút cho thấy phản lực J-15 cất cánh và đáp xuống mẫu hạm.
Theo Tân Hoa Xã, chiếc Liêu Ninh đã đậu tại bến tàu Đại Liên để chờ bảo trì. Trung Cộng đã mua chiếc hàng không mẫu hạm thời Liên Xô của Ukraine trong năm 1998, kéo về bến tàu Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh sửa chữa và tân trang để dùng nên đặt tên là Liêu Ninh.
Trung Cộng đã nỗ lực gia tăng sức mạnh của hải quân để hỗ trợ cho tham vọng bá chủ vùng biển Tây Thái Bình Dương. Trung Cộng đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền 90% diện tích biển South China Sea, trong có những vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế các nước Phi Luật Tân, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Hôm nay các nhà tranh đấu Phi Luật Tân đã biểu tình phản đối hành động quân sự Trung Cộng trong vùng biển South China Sea, Trung Cộng gọi là biển Nam Hải, Phi Luật Tân gọi là Biển Tây và Việt Nam gọi là Biển Đông.
Căng thẳng đã gia tăng trong các tuần qua khi Phi Luật Tân đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án quốc tế. Với tình trạng tuyên cáo một cách ngang ngược, nằm ngoài pháp luật quốc tế và công ước luật biển Liên hiệp quốc nên Trung Cộng tuyên bố không chấp nhận mọi sự trọng tài của tòa án quốc tế, chỉ giải quyết tranh chấp qua các cuộc đàm phán song phương.
Gần 100 người đã kéo tới tòa tổng lãnh sự của Trung Cộng để biểu tình phản đối. Ông Renato Reyes là phát ngôn viên của Liên minh Ái quốc nói rằng Trung Cộng đã liên tiếp xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Phi Luật Tân, chính quyền Trung Cộng phải chấp nhận sự xét xử của tòa án quốc tế để đem lại hòa bình và ổn định trong vùng.
Trong cuối tháng Ba, 2 chiếc tàu chiến Trung Cộng đã ngăn chận không cho tàu Phi Luật Tân đưa đồ tiếp liệu cho quân nhân Phi Luật Tân đóng trên một hòn đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi.
Ông Reyes nói thêm rằng điều ngạc nhiên là sau khi đi theo con đường tư bản, Trung Cộng còn tham vọng đế quốc hơn thời Cộng sản chuyên chính, xâm lược một cách công khai đối với các nước lân bang.
Trung Cộng cũng đang tranh chấp với Nhật những hòn đảo không cư dân ở East China Sea. Trong tháng 11 năm ngoái đã tuyên bố vùng bảo vệ không phận trong đó có không phận những hòn đảo đang tranh chấp với Nhật, tạo nên sự phản đối của Nhật, Nam Hàn và Hoa Kỳ. (H. Võ)