24/01/2014 | 3

Trung Quốc- Philippines Hợp Tác Nghiên Cứu Biển Đông

Trung Quốc- Philippines Hợp Tác Nghiên Cứu Biển Đông

Manila, Philippines. (InterAksyon)
Một cuộc khám phá quốc tế sẽ được thực hiện vào cuối tháng này để tìm hiểu về sự hình thành của của vùng biển quốc tế gọi là South China Sea, Phi Luật Tân gọi là Biển Tây, Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc gọi là Biển Nam Hải.
Đây là cuộc khám phá đầu tiên cho Chương trình Khám phá Đại dương Quốc tế có sự tham gia của các nhà khoa học Trung Quốc và Phi Luật Tân, là 2 nước đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải.
Chiếc tàu khám phá thềm đại dương JOIDES Resolution sẽ rời Hồng Kông vào ngày 28 tháng này.
Tờ Nature nói rằng South China Sea rộng trên 3 triệu cây số vuông với hàng ngàn hải đảo và đá ngầm là nơi hứng thú của các nhà khoa học vì nằm giữa rặng núi cao nhất thế giới là rặng Hy Mã Lạp Sơn và vùng biển sâu nhất thế giới là Rãnh Mariana.
Nhà địa chất Dieter Franke của Viện Khoa học Địa Chất và Tài nguyên Thiên nhiên Đức ở Hanover nói rằng khu vực Biển Đông là phòng nghiên cứu thiên nhiên về sự tan vỡ lục địa và sự hình thành lưu vực trầm tích.
Biển Đông có diện tích tương đối nhỏ và trẻ, hình thành khoảng từ 25 triệu tới 42 triệu năm so với các lưu vực đại dương chính được hình thành ít nhất đã 200 triệu năm.
Nhà dịa chất trường đại học Phi Luật Tân và cũng là thành viên dự án Alyssa Peleo-Alampay nói rằng cuộc khám phá có thể tạo thuận lợi cho nghiên cứu động đất rãnh Manila.

Huệ Võ