17/01/2014 | 1

Trung Quốc Kêu Gọi Philippines Hợp Tác Luật Đánh Cá Mới

Trung Quốc Kêu Gọi Philippines Hợp Tác Luật Đánh Cá Mới

Tin Bắc Kinh (Reuters)
Hôm nay Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Phi Luật Tân cộng tác với luật đánh cá mới trong vùng biển Nam Hải đang tranh chấp.
Trung Quốc thi hành luật đánh cá mới của tỉnh Hải Nam từ ngày 1 tháng Giêng, đòi hỏi tàu thuyền đánh cá ngoại quốc vào vùng biển tự tuyên bố chủ quyền rộng 2 triệu cây số vuông phải có giấy phép của Trung Quốc. Nếu không sẽ bị tịch thu.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Voltaire Gazmin tuyên bố tàu chiến của hải quân sẽ hộ vệ các tàu đánh cá Phi Luật Tân và bảo vệ khi cần thiết.
Hôm nay, Phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc không thay đổi, nhưng Trung Quốc luôn luôn muốn đối thoại để giải quyết mọi vấn đề.
Ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ họp 4 ngày tại thành phố cổ Bagan để đưa ra chương trình hoạt động trong lúc Miến Điện lên làm chủ tịch khối ASEAN trong năm nay.
Vấn đề đảo Hải Nam, chỉ rộng 32,000 cây số vuông, lại ra luật kiểm soát trên vùng biển rộng 2 triệu cây số vuông sẽ là một trong những đề tài thảo luận trong cuộc họp.
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc đang đóng 20 chiếc tàu tuần duyên mới để dùng hoạt động tại biển Nam Hải.

Huệ Võ