15/02/2014 | 0

Trung Quốc hợp tác giảm ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Trung Quốc hợp tác giảm ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Tin Bắc Kinh (Reuters)
Trong khi đi thăm một nhà máy cơ khí chuyên sản xuất động cơ diesel sạch tại thủ đô Bắc Kinh, Ngoại Trưởng John Kerry cho biết, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia phát ra khí thải hàng đầu thế giới, nên cần cam kết hợp tác để giảm ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu.
Thông cáo chung Hoa Kỳ – Trung Quốc được đưa ra trước khi ông Kerry kết thúc chuyến thăm ngắn ngày tại Bắc Kinh. Theo thỏa thuận, Trung Quốc và Hoa kỳ sẽ hợp tác thông qua việc đối thoại về một sách lược chi tiết, bao gồm cả chia sẻ thông tin liên quan tới kế hoạch sau năm 2020 để hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Hai bên cam kết cống hiến nỗ lực và nguồn lực đáng kể để bảo đảm sự thi hành những điều thoả thuận qua cuộc Đối Thoại Kinh Tế và Chiến Lược lần thứ 6 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào cuối năm nay. Các cuộc đàm phán quốc tế nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận kế thừa Nghị Định Thư Kyoto, dự trù sẽ diễn ra tại Paris vào năm tới. Đây là sự thỏa thuận quốc tế đầu tiên và duy nhất để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ chưa từng phê chuẩn thỏa thuận Kyoto.
Hiệp ước toàn cầu mới có thể bao gồm cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các biện pháp để bảo đảm cho những quốc gia nghèo nhất có thể thích ứng tốt hơn với sự biến đổi khí hậu. Ông Kerry hoan nghênh sự hợp tác của Trưng Quốc, và gọi đây là nỗ lực hợp tác đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông hy vọng việc này sẽ dẫn đến việc thiết lập một mẫu hình lãnh đạo toàn cầu và mức độ nghiêm túc toàn cầu trong vấn đề đàm phán về khí hậu vào năm tới.
Hang Nguyễn