17/01/2014 | 1

Trung Quốc Đòi Hợp Tác Với Nam Hàn Phản Đối Tội Ác Quân Phiệt Nhật

Trung Quốc Đòi Hợp Tác Với Nam Hàn Phản Đối Tội Ác Quân Phiệt Nhật

Tin Bắc Kinh (Reuters)
Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ hợp tác với Hán Thành đòi Nhật chứng tỏ hiểu biết và phản ảnh lịch sử.
Hồng Lỗi đã lên tiếng sau khi Nam Hàn tuyên bố sẽ đăng ký hồ sơ nô lệ tình dục của quân đội Nhật trong thời gian chiến tranh với UNESCO. Hồng Lỗi nói rằng buộc phụ nữ làm nô lệ tình dục là tội ác chống nhân loại nghiêm trọng của quân đội Nhật trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến, tạo đau khổ ở Trung Quốc, Triều Tiên và các nước Đông Nam Á.
Trung Quốc sẽ làm việc với các nước nạn nhân để đòi công lý, và Nhật cần phải có hành động cụ thể lấy lại sự tin tưởng của các nước lân bang và cộng đồng quốc tế.
Trong ngày thứ Tư, quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry khuyến khích Nhật giải quyết việc dùng phụ nữ các nước Á Châu làm nô lệ tình dục để giải quyết nhu cầu sinh lý của quân đội Nhật trong thời gian chiến tranh. Bản nghị quyết kêu gọi Nhật xin lỗi và chấp nhận trách nhiệm lịch sử.
Theo các nhà sử học, quân đội Nhật đã dùng ít nhất 200,000 phụ nữ tại các nước bị Nhật xâm lăng trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến để phục vụ tình dục cho quân nhân viễn chinh Nhật.

Huệ Võ