Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Trung quốc di tản 3,000 công dân khỏi Việt Nam