Trung quốc di tản 3,000 công dân khỏi Việt Nam

Trung quốc di tản 3,000 công nhân và nhân viên ra khỏi Việt Nam sau những vụ bạo động xảy ra vừa qua.