30/06/2017 | 0

Trung Cộng xây thêm nhiều cơ sở trên các bãi đá ở Biển Đông

Trung Cộng xây thêm nhiều cơ sở trên các bãi đá ở Biển Đông

Ảnh: AMTI

Trung Cộng đã xây thêm nhiều cơ sở trên các bãi đá ở Biển Đông. Nhóm Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu AMTI, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế CSIS có trụ sở tại Washington, cho hay như vậy hôm Thứ Năm 29/06.

AMTI cho biết những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy những kho chứa phi đạn và radar, cũng như những cơ sở thông tin liên lạc đang được xây trên các bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Subi trong quần đảo Trường Sa.

AMTI chỉ ra, Trung Cộng đã xây thêm 4 kho chứa phi đạn mới trên bãi đá Chữ Thập, ngoài 8 kho chứa đã có trên đảo nhân tạo này. Trong một báo cáo trước đây, AMTI cho thây, các bãi đá Vành Khăn và Subi mỗi nơi đã có 8 kho chứa. Trên bãi đá Vành Khăn, một giàn antenna đang được thiết đặt, có lẽ nhằm gia tăng khả năng của Bắc Kinh giám sát vùng biển xung quanh. Một mái vòm lớn mới đây được lắp đặt trên bãi đá Chữ Thập, và một cấu trúc tương tự cũng đang được xây. Theo AMTI, đây có thể là những hệ thống thông tin liên lạc hoặc radar lớn. Ngoài ra trên bãi đá Vành Khăn, còn có thêm hai mái vòm lớn đang được xây và một mái vòm khác, nhỏ hơn đang được lắp đặt gần kho chứa phi đạn. Cấu trúc này có thể kết nối với các radar hay bất cứ hệ thống phi đạn nào được cất giữ tại đây.

AMTI cho rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng điều động các khí tài quân sự, bao gồm chiến đấu cơ và bệ phóng phi đạn lưu động tới Trường Sa bất cứ lúc nào.

Huy Lam / SBTN