26/02/2016 | 2

Trung Cộng: Xây dựng hạ tầng ở đảo là hợp lý

Trung Cộng: Xây dựng hạ tầng ở đảo là hợp lý

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay, Phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Cộng đã nói trong cuộc họp báo thường lệ rằng, việc xây dụng cơ sở hạ tầng và bố trí quốc phòng ở Biển Đông là những sự xây dựng hợp lý và vừa phải, không thể gọi là quân sự hóa.

Việc thiết lập khu nhận diện phòng không sẽ tùy thuộc theo sự phát triển của tình hình. Tình trạng hiện giờ ở Biển Đông hoàn toàn ổn định. Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ ngưng khuấy động và tạo căng thẳng.” Hồng Lỗi cũng chỉ trích nhiều giới chức Hoa Kỳ, nói rằng: “Có nhiều viên chức Hoa Kỳ đã bận rộn trong các ngày qua. Họ tiếp tục đưa ra những lời nhận định tại quốc hội hay bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Ông ta có cảm tưởng họ muốn bội nhọ những hành động hợp lý và thích đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho dân chúng hiểu sai lạc để thực hiện bá quyền, cho thấy sức mạnh của Hoa Kỳ.”

Những lời tuyên bố của Hồng Lỗi trong ngày hôm nay tỏ ra nhẹ nhàng hơn so với những lời tuyên bố của giới chức Trung Cộng trong các ngày qua, cho rằng Trung Cộng đặt hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm chiếm của Việt Nam không khác gì Hòa Kỳ bảo vệ đảo Hawaii. (Hồng Tú)