29/09/2013 | 0

TRUNG CỘNG, VIỆT NAM, MÃ LAI, NAM DƯƠNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG NHẤT THẾ GIỚI

TRUNG CỘNG, VIỆT NAM, MÃ LAI, NAM DƯƠNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG NHẤT THẾ GIỚI

Tin tổng hợp – Theo một loạt phúc trình của Ernst & Young về cuộc điều nghiên về sự gian lận tại vùng Á châu và Thái Bình Dương trong năm 2013, một nửa trong số 681 nhà lãnh đạo công ty, quản trị viên cao cấp và những nhân viên cấp làm việc tại 8 quốc gia được hỏi về quan điểm của họ về gian lận, đã nói Trung Cộng, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai là những vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất về nạn hối lộ và tham nhũng. Tại Trung Cộng, 34% vẫn còn tin rằng ban quản trị công ty rất có thể chọn con đường tắt khi điều kiện kinh tế khó khăn. Tại Nam Dương, 36% những người được hỏi, nói hối lộ để đoạt được hợp đồng là một vấn đề thông thường tại quốc gia của họ.

Tại Mã Lai, 39% nói hối lộ và những thủ đoạn tham nhũng lan tràn khắp nơi. Ông Chris Fordham, một viên chức của Ernst & Young, phụ trách phần dịch vụ điều tra gian lận và tranh chấp trong vùng Á châu Thái Bình Dương của bản phúc trình nói những thủ đoạn gian lận ngày càng gia tăng và giữa chính sách về mặt lý thuyết và việc thực hành không liên hệ gì đến nhau. Bản phúc trình của Ernst & Young tiết lộ rằng những người tham gia cuộc điều nghiên nghĩ rằng một vài nước ở Á châu có những chính sách chống hối lộ và tham nhũng rất mạnh nhưng trên thực tế những chính sách này không có hiệu quả.