23/09/2014 | 0

Trung Cộng tuyên án tù chung thân cho giáo sư Thổ Hách Đề

Trung Cộng tuyên án tù chung thân cho giáo sư Thổ Hách Đề

Urumqi – Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Giáo sư kinh tế Thổ Hách Đề, là một học giả nổi tiếng và cũng là tranh đấu cho quyền lợi của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân cương đã bị tòa án Trung Cộng tuyên án tù chung thân, tịch thu tài sản cá nhân.

Giáo sư Thổ Hách Đề giảng dạy tại trường đại học Dân Tộc ở Bắc Kinh bị truy tố các tội chủ trương ly khai, như tổ chức một nhóm viết bài, dịch thuật, tái bản những bài viết truyền bá tư tưởng tách rời Tân cương khỏi lãnh thổ Trung Cộng. Tòa án tuyên bố các bài viết tấn công sắc tộc, tôn giáo, kinh tế và chính sách gia đình của Trung Cộng, đưa tới thù hận sắc tộc và bạo động. Tòa cũng tuyên bố rằng Giáo sư Thổ Hách Đề đã dùng internet khích động người Duy Ngô Nhĩ nổi loạn. Giáo sư cũng tiếp xúc với các cá nhân hay các nhóm ngoại quốc, mưu toan biến các vấn đề nội bộ Trung Cộng thành một vấn đề quốc tế. Giáo sư Thổ Hách Đề đã bị bắt giữ trong tháng Giêng, là một phần trong chương trình đàn áp người bất đồng chính kiến trong nước và đàn áp dân quân Hồi giáo đang nổi dậy ở Tân Cương.

Ông William Nee là một đại diện của Ân Xá Quốc Tế nói rằng họ truy tố Giáo sư Thổ Hách Đề tội đòi ly khai, nhưng không đưa ra được một bằng chứng nào cho thấy Giáo sư có liên quan tới phong trào ly khai hay bạo động. Đây là một phiên tòa hoàn toàn vì động cơ chính trị. Luật sư biện hộ tố cáo Giáo sư đã bị ngược đãi, giam biệt lập và trừ khẩu phần trong trên một tuần lễ. Đại sứ Liên Âu tại Trung Cộng Hans Dietmar Schweisgut nói rằng ông ta đã bày tỏ sự quan tâm đối với Giáo sư Thổ Hách Đề, và tình trạng chung quanh việc bắt bớ Giáo sư. Các nhà tranh đấu nói rằng chính sách đàn áp Hồi giáo của Trung Cộng đã làm cho người Duy Ngô Nhĩ đứng lên chống người Hán. (H. Võ)