24/12/2017 | 0

Trung Cộng tổ chức hội nghị hòa bình Palestine & Isarel tại Bắc Kinh

Trung Cộng tổ chức hội nghị hòa bình Palestine & Isarel tại Bắc Kinh

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters)- Đặc sứ của Trung Cộng tại Trung Đông Gong Xiaosheng cho hay, các nhà vận động hoà bình người Palestine và Israel sẽ thảo luận về việc giải quyết tình hình xung đột giữa hai nước tại hội nghị hoà bình, theo sáng kiến của Trung Cộng trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tới tại Bắc Kinh.

Sự kiện này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ mất vai trò trung gian hòa giải cuộc xung đột Isarel- Palestine. Cuộc xung đột này đã kéo dài 70 năm qua, ảnh hưởng đến sự ổn định và hoà bình trong khu vực cũng như cả thế giới. Theo Gong Xiaosheng thì vì tình hình căng thẳng hiện nay tại Trung Đông, Trung Cộng đưa sáng kiến tổ chức hội nghị để cung cấp cơ hội cho người Palestine và Israel bộc lộ khát vọng hoà bình. Theo Gong thì mặc dù đây chỉ là cuộc hội thảo dân sự, nhưng cuộc họp sẽ chuyển thông điệp của hai phe tham dự đến cộng đồng quốc tế, rằng hầu hết người Palestine và Israel vẫn ủng hộ tiến trình hoà bình, giải pháp hai quốc gia, và giải quyết vấn đề chính trị gây xung đột giữa người Palestine và Israel thông qua thương lượng.

Gong tuyên bố rằng với tư cách thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Trung Cộng luôn luôn xác nhận sự ủng hộ và hành động mạnh mẽ để quảng bá hoà bình giữa Palestine và Israel. (Song Châu)