20/12/2015 | 0

Trung Cộng thành lập vùng thương mại tự do

Trung Cộng thành lập vùng thương mại tự do

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Theo giới phân tích kinh tế, một khi hiệp ước thương mại tự do ký kết giữa Hoa Lục và Nam Hàn, cùng Australia bắt đầu có hiệu lực thì Hoa Lục có đến 1/3 khu vực tự do hoá hoạt động thương mại ngoại quốc, và nước này đang thúc đẩy tốc độ thành lập các vùng thương mại tự do.

Tính đến nay, Hoa Lục đã ký kết 14 hiệp ước tự do thương mại, trong đó có 12 hiệp ước đã có hiệu lực thi hành, liên quan đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, ở Á châu, Nam Mỹ, Úc châu và Âu châu. Thêm vào đó, Hoa Lục còn ký kết Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế với Hong Kong và Macao cũng như Hiệp Ước Khung Hợp Tác Kinh Tế với Đài Loan. Hoa Lục cũng đồng thời xúc tiến việc ký kết thoả ước thương mại tự do với Na Uy, Nhật Bản, Sri Lanka, Singapore và Pakistan.

Một viên chức của Bộ Thương mại Trung Cộng khẳng định rằng, nước này đang đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mở cửa ra thế giới bên ngoài, đòi hỏi phải cải cách nền kinh tế trong nước mạnh mẽ hơn. (Song Châu)