01/01/2016 | 0

Trung Cộng thành lập lục quân, hoả tiễn & lực lượng yểm trợ

Trung Cộng thành lập lục quân, hoả tiễn & lực lượng yểm trợ

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Chủ tịch Nhà nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng Tập Cận Bình đã trao cờ cho bộ Tổng chỉ huy lục quân, lực lượng hỏa tiễn và Lực lượng Yểm trợ chiến lược của quân đội Trung Cộng tại một buổi lễ ra mắt được tổ chức ở Bắc Kinh.

Trong buổi lễ, Tập Cận Bình nói rằng, thành lập bộ tổng chỉ huy lục quân, lực lượng hỏa tiễn và lực lượng yểm trợ chiến lược là quyết định quan trọng của Bộ chính trị và Quân ủy, vì giấc mơ một quân đội hùng mạnh, xây dựng một lực lượng quân đội tân tiến với đặc tính Trung Quốc, chắc chắn nó là cốt lõi tân tiến hóa quân đội và sẽ được ghi trong lịch sử của Quân đội Giải phóng Nhân dân.”

Tập Cận Bình cũng nói rằng, lực lượng hỏa tiễn là lực lượng cốt lõi làm nãn chí kẽ thù và là trụ cột cho quốc gia. Tập Cận Bình kêu gọi sĩ quan, quân nhân bộ binh, quân nhân lực lượng hỏa tiễn và yểm trợ chiến lược thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi. Trong buổi lễ, quân ủy Trung cộng cũng ban bố bản hướng dẫn cải cách quân đội. Theo bản hướng dẫn, một cơ chế mới sẽ được thiết lập, Quân ủy Trung ương sẽ quản trị hành chánh toàn thể Quân đội Trung Cộng.

Cảnh sát dã chiến, dân quân và lực lượng trừ bị, các quân khu sẽ tập trung vào sự gia tăng khả năng chiến đấu, chiến trận. (Robert Võ)