05/11/2019 | 17

Trung Cộng tặng sách có đường lưỡi bò, đại học Hà Nội copy thêm 700 cuốn

Trung Cộng tặng sách có đường lưỡi bò, đại học Hà Nội copy thêm 700 cuốn

Ảnh: trithucvn

Tin Vietnam.- Báo Trithucvn ngày 5 tháng 11 năm 2019 loan tin liên quan đến vụ trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội suốt 3 năm liền sử dụng sách có in đường lưỡi bò của Trung Cộng làm giáo trình dạy cho sinh viên.

Ông Vũ Văn Hoá,  hiệu phó cho biết đã làm việc với công an. Theo ông Hoá, cuốn sách Developing Chinese mà khoa Tiếng Trung, và Tiếng Nhật sử dụng dạy sinh viên là do đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành. Cuốn sách này phía đối tác Trung Cộng đã tặng cho các giảng viên của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ trong dịp các giảng viên đi sang Trung Cộng. Sau khi được tặng, đầu năm học 2019 đến 2020, giảng viên của khoa Tiếng Trung, và Tiếng Nhật đã tự ý đưa vào giảng dạy cho sinh viên mà không phát hiện ra đường lưỡi bò. Hai khoa trên tự thẩm định chứ không hề đưa lên Hội đồng thẩm định của nhà trường.

Ngoài lấy sách gốc để làm gíao trình giảng dạy, các giáo viên đã photocopy thêm 716 cuốn sách trên để bán cho sinh viên với giá 30,000 đồng một cuốn. Hiện tại, nhà trường đã thu hồi toàn bộ số sách đã bán cho các sinh viên.

Tuy nhiên, trái ngược với thông tin của ông Hoá đưa ra, một số sinh viên cho biết, thực tế số sách trên đã được nhà trường đưa vào giảng dạy suốt 3 năm nay, chứ không phải đầu năm học này.

An Nhiên