11/01/2017 | 0

Trung Cộng sửa đổi ngày tháng trong sách giáo khoa về cuộc chiến Trung Nhật

Trung Cộng sửa đổi ngày tháng trong sách giáo khoa về cuộc chiến Trung Nhật

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Bộ Ngoại giao Trung Cộng hôm nay nói kế hoạch để sửa lại ngày bắt đầu của cuộc chiến với Nhật Bản trong các sách giáo khoa không phải để gia tăng hận thù.

Bộ Giáo dục Trung Cộng nói với các trường học vào ngày 3 tháng 1 là cuộc chiến chống sự xâm lược của Nhật bây giờ sẽ kéo dài 14 năm bắt đầu từ 1931-1945, chứ không phải chỉ có tám năm như trong các sách giáo khoa cũ.  Bộ cho biết tất cả các sách giáo khoa ở tiểu học, trung học và đại học sẽ được thay đổi để phù hợp với quan điểm của các sử gia.

Thay đổi mới sẽ đặt để biến cố Mukden vào năm 1931, trong đó một vụ nổ trên một tuyến đường hỏa xa do Nhật Bản sở hữu ở miền bắc Hoa Lục đã dẫn tới cuộc xâm lăng của Nhật ở Mãn châu. Trước đây trận chiến ở cầu Marco Polo giữa quân đội Nhật Bản với các lực lượng Trung Quốc ở Bắc Kinh được coi là đánh dấu cho sự khởi đầu của cuộc chiến.

Quan hệ Trung Nhật từ lâu nay đã bị ảnh hưởng do điều mà Trung Cộng gọi là sự thiếu hối lỗi của Nhật cho các hành động trong thời chiến của nước này. (Lê Hoàng)